Natuurcoaching

Tweedaage

retraite

GEZONDE
EVENWICHTIGE
GROEI

op zaterdag 24 juni en 23 september 2023

Groei

in en door de natuur

Of je nu in verbinding probeert te treden met God je Schepper of met je verleden, de schepping of de ander, zonder getrainde zintuigen kun je zomaar een boodschap, aanwijzing of een stuk verwondering missen. Deze tweedaagse retraite leert jou te groeien en je zintuigen te trainen, zodat jij voortaan niets meer mist. Dit alles vindt grotendeels plaats in de natuur.

Naast horen, zien, ruiken, proeven en voelen, oftewel het gebruiken van de vijf zintuigen die wij tot onze beschikking hebben, is er ook nog een 6e zintuig. Onze intuïtie. En juist die intuïtie zorgt ervoor dat hetgeen we onbewust waarnemen met de 5 zintuigen, goed wordt ontvangen en ons bewust maakt van wàt we nu gehoord, gezien, geroken, geproefd of gevoeld hebben.

Een voorbeeld: Ik luister al jaren naar vogelgeluiden. Ik heb ze zo vaak gehoord dat ze zijn opgeslagen in mijn hoofd. Als ik iets hoor fluiten zit de naam van de vogel gelijk voor in mijn mond. Het gaat zelf nog een stap verder. Als ik onbewust iets hoor fluiten en onbewust de naam hoor echoën in mijn hoofd, kijk ik bewust naar de richting van het geluid en ontdek ik tot mijn verbazing de vogel. En zo heb ik ook geleerd wat de geur van de vos is of de reuk van een paddenstoel. Als ik door het bos loop en deze geuren mij onbewust tegemoet treden, vertelt mijn intuïtie mij dat ik moet opletten omdat er een vos in de buurt is. Door te luisteren naar deze innerlijke stem vragen mede wandelaars mij waarom ik toch altijd alles als eerst waarneem.“Dit komt omdat ik mijn zintuigen heb getraind waardoor mijn 6e zintuig zich heeft kunnen ontwikkelen.” Als je in verbinding treedt met je omgeving, als je met je “ik” je eigen omgeving gaat ontdekken of als jouw omgeving jou wil ontdekken zijn je zintuigen daarbij de belangrijkste gereedschappen.

Leerdoelen:

• Je wordt geïnspireerd door een ervaren natuurcoach.
• Je leert je eigen 5 zintuigen te trainen, met name horen en ruiken.
• Je leert je intuïtie om jouw innerlijke stem in relatie tot de natuur te ontwikkelen.
• Je ontwikkelt jezelf op een speels interactieve manier
in de schepping, met de Schepper, met je verleden en met de ander.
• Je hebt aan het eind van de dag genoeg in je rugzak om zelf een trainingsschema op te zetten om je zintuigen te ontwikkelen

Op zaterdag 24 juni 2023 geven wij een training over horen en op zaterdag 23 september 2023 een training over ruiken. We gaan aan de hand van deze onderwerpen op een speelse manier aan de slag in de schepping en met de Schepper, met je verleden en met de ander. Aan het eind van de dag heb je genoeg in je rugzak om zelf een trainingsschema op te zetten

Steven en Ninet Vlaardingerbroek
Cris van dusseldorp

Dag 1: 24 juni – Gezonde Evenwichtige Groei
Thema horen

Dag 2: 24 juni – Gezonde Evenwichtige Groei
Thema: Ruiken

Kosten:
1 Dag € 225,-
2 Dagen € 400,-

Plaats:
Almenseweg 25, 7211 MD, Eefde
Tijd: 09:30 – 17:00 uur

 

Geef je op:

Translate »

Natuurcoaching

Tweedaage

retraite

GEZONDE
EVENWICHTIGE
GROEI

op zaterdag 24 juni en 23 september 2023

GEZONDE
EVENWICHTIGE
GROEI

op zaterdag 24 juni en 23 september 2023

Inschrijven: "de leergroep"

Bestel hier de behoefteschijf

Door het formulier hieronder in te vulllen bestel je de behoefte schrijf. De behoefteschijf wordt geleverd inclusief een bedrukking van het eigen bedrijfslogo.

De behoefte schrijf

Ook voor collega’s

Redwoods therapeuten zijn er niet alleen voor de cliënt/consument, maar ook voor jou als collega-therapeut, coach of trainer. Wil jij investeren in jouw kennis en ook gebruikmaken van de door ons ontwikkelde tools? Wellicht dat de emotiewijzer of de behoefteschijf passen bij jouw werkwijze en jou ondersteuning kunnen bieden.

De behoefte schijf

De behoefteschijf is een kleed in de vorm van een schijf met daarop vijf soorten menselijke behoeften vermeld. De behoefteschijf kan je helpen om in allerlei situaties te zoeken naar datgene waar jij (of de ander met wie je spreekt) nu precies behoefte aan hebt. Wij gebruiken het kleed tijdens coaching, therapie en trainingen samen met de emotiewijzer (hyperlink).
De behoefteschijf die gedrukt is op een doek is er in de afmetingen 1 bij 1 meter en 2 bij 2 meter. Jouw eigen logo of het logo van jouw bedrijf of organisatie kan er ook op gedrukt worden, zodat het een gepersonaliseerd doek is.

Surfen op emotionele golven

 
Gevoelens en emoties zijn de richtingsaanwijzers van onze behoeftes. Ze laten ons weten dat we iets missen en ze helpen ons ‘ont’dekken wat dat gemis is. Als we de golf van emotie volgen, of beter gezegd ‘surfen’ op die golf, kunnen we erachter  komen waar we behoefte aan hebben. Dat klinkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Mensen ervaren regelmatig hun behoeftes – en met name psychische, existentiële en spirituele behoeftes vaak als ondoorgrondelijk en ongrijpbaar. Soms zijn ze zelfs gewoonweg te kwetsbaar om te voelen.

Wat kan je met de emotiewijzer doen?

De zeven kleurige blokken van de emotiewijzer staan voor de verschillende emoties. Iemand kan ernaar wijzen om aan te geven hoe hij zich op dat moment voelt. Hij kan de emotieblokjes in zijn handen nemen terwijl hij er over praat. De blokken met gezichtsuitdrukkingen helpen hem zijn emoties te sorteren en benoemen en emoties krijgen zo een naam. Er kan dan vervolgens ook over gecommuniceerd worden. En dat is mooi, want goede communicatie over emoties verbindt mensen met elkaar en leert ze elkaar te begrijpen.

In de gesprekken die zo ontstaan kunnen mensen samen zoeken naar welke behoefte er op 
het spel staat (zie behoefteschijf (hyperlink). Dat helpt om beter bij elkaar aan te sluiten: samen te zoeken naar wat nodig is om in die behoefte te voorzien of de oorzaak te vinden waardoor de behoefte onvervuld blijft. Emoties en de daaraan gekoppelde behoeften helpen mensen om dicht bij hun eigen kern te komen en te blijven. Je kunt de emotiewijzer zo diep of oppervlakkig inzetten als je wilt, maar er is één ding wat deze juist niet doet en dat is emoties uit de weg gaan of doen alsof ze niet bestaan.

Is de emotiewijzer iets voor jou of jouw praktijk?

Kortom, ben jij coach, therapeut of trainer? Werk jij met mensen, en dit kunnen volwassenen of kinderen zijn? Dan helpt de emotiewijzer om emoties te voelen, om ze uit te leggen aan mensen, om contact te leggen tussen mensen én hun emoties en om ze te helpen deze onder woorden te brengen. Voor jou als coach, therapeut of trainer helpt de emotiewijzer jou ook om te ontdekken wat er te voelen is, om de energie en de richting die er in emoties zit te leren benutten en hoe je deze door kan sturen in de richting van je doelen en behoeftes. Ook helpt het je, je nog beter te kunnen verbinden met de mensen voor en met wie je werkt.

De emotiewijzer

Ook voor collega’s

Redwoods therapeuten zijn er niet alleen voor de cliënt/consument, maar ook voor jou als collega-therapeut, coach of trainer. Wil jij investeren in jouw kennis en ook gebruikmaken van de door ons ontwikkelde tools? Wellicht dat de emotiewijzer of de behoefteschijf passen bij jouw werkwijze en jou ondersteuning kunnen bieden.

De emotiewijzer

Redwoods therapeut Michelle van Dusseldorp heeft samen met Harry van de Pol de emotiewijzer ontwikkeld. Een hulpmiddel dat wij zelf bij coaching, therapie en trainingen inzetten zodat mensen beter hun emoties leren kennen, leren te accepteren en ze ook te benutten. De emotiewijzer geeft inzicht, biedt overzicht en geeft houvast. Ook maakt het gebruik van de emotiewijzer emoties luchtiger, begrijpelijker en helpt de wijzer om er makkelijker over te kunnen praten. ondersteuning kunnen bieden.

Wat is de emotiewijzer?

De emotiewijzer wijst aan welke soorten emoties er zijn. Emoties worden vaak ervaren als diffuus, ongrijpbaar, en soms ook spannend. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn want iedereen gaat met emoties op zijn of haar eigen manier om en de beleving van emoties is heel persoonlijk. De emotiewijzer vraagt aandacht voor emoties omdat deze de communicatie kunnen belemmeren, maar als je er goed mee omgaat juist ook kan verbeteren.

De emotiewijzer laat zien dat er 7 basis emoties zijn. Alle gevoelens en emotionele
belevingen bestaan uit een mengvorm van deze 7 basis emoties. De 7 blokjes symboliseren de basis emoties en staan op een balkje (de behoeftebalk). Dit verwijst naar het feit dat er onder elke emotie, of cluster aan emoties, een menselijke behoefte schuilgaat. Emoties wijzen je de weg naar waar je op dat moment behoefte aan hebt. 

Die behoefte zie je (in tegenstelling tot de emotie zelf) aan de buitenkant niet, maar is van 
binnen wel aanwezig. De emotiewijzer nodigt mensen dus uit om te zoeken naar wat ze voelen en te ontdekken naar welke behoefte die emotie verwijst. De zeven blokjes hebben dan ook de vorm van een pijl.

Wat kan je met de emotiewijzer doen?

De zeven kleurige blokken van de emotiewijzer staan voor de verschillende emoties. Iemand kan ernaar wijzen om aan te geven hoe hij zich op dat moment voelt. Hij kan de emotieblokjes in zijn handen nemen terwijl hij er over praat. De blokken met gezichtsuitdrukkingen helpen hem zijn emoties te sorteren en benoemen en emoties krijgen zo een naam. Er kan dan vervolgens ook over gecommuniceerd worden. En dat is mooi, want goede communicatie over emoties verbindt mensen met elkaar en leert ze elkaar te begrijpen.

In de gesprekken die zo ontstaan kunnen mensen samen zoeken naar welke behoefte er op 
het spel staat (zie behoefteschijf (hyperlink). Dat helpt om beter bij elkaar aan te sluiten: samen te zoeken naar wat nodig is om in die behoefte te voorzien of de oorzaak te vinden waardoor de behoefte onvervuld blijft. Emoties en de daaraan gekoppelde behoeften helpen mensen om dicht bij hun eigen kern te komen en te blijven. Je kunt de emotiewijzer zo diep of oppervlakkig inzetten als je wilt, maar er is één ding wat deze juist niet doet en dat is emoties uit de weg gaan of doen alsof ze niet bestaan.

Is de emotiewijzer iets voor jou of jouw praktijk?

Kortom, ben jij coach, therapeut of trainer? Werk jij met mensen, en dit kunnen volwassenen of kinderen zijn? Dan helpt de emotiewijzer om emoties te voelen, om ze uit te leggen aan mensen, om contact te leggen tussen mensen én hun emoties en om ze te helpen deze onder woorden te brengen. Voor jou als coach, therapeut of trainer helpt de emotiewijzer jou ook om te ontdekken wat er te voelen is, om de energie en de richting die er in emoties zit te leren benutten en hoe je deze door kan sturen in de richting van je doelen en behoeftes. Ook helpt het je, je nog beter te kunnen verbinden met de mensen voor en met wie je werkt.