Redwoods zijn indrukwekkende bomen. Ze inspireren door hun uitzonderlijke hoogte, grootte, dikte en ouderdom van eeuwen en soms zelfs millennia. Ze zijn erg robuust, want ze worden nauwelijks ziek, zijn tegen vuur bestand, hebben een sterk wortelgestel en doorstaan de stormen van het leven. Er zijn mooie parallellen te trekken tussen een Redwood-boom en de mens.
Redwoods People Services faciliteert en begeleidt mensen bij een verandering die van binnenuit plaatsvindt. Verandering die effect in concentrische cirkels heeft op team, organisatie, bedrijf en netwerk. Vakkundig maatwerk in training, coaching, therapie en supervisie zorgt ervoor dat het optimaal beoogde effect wordt bereikt. Het resultaat is net als een Redwood-boom: indrukwekkend, robuust en tot verdere vruchtbaarheid en groei leidend.

Redwood bomen hebben elkaar nodig.

Hun wortelsystemen zijn in verhouding tot hun hoogte erg oppervlakkig (3 à 4 meter diep). Ze maken heftige stormen, zelfs aardbevingen en bosbranden mee – en toch blijven ze staan. Niets lijkt hen af te schrikken. Hoe blijven deze bomen overeind? Ze staan vaak in bossen bij elkaar. Hun wortelsysteem reikt in de breedte erg ver (20-27 meter), zodat ze zich met elkaar verstrengelen. Ze houden elkaar letterlijk overeind!

‘Samen kunnen wij meer dan alleen, want een gezond functionerend team geeft vleugels.’


Je droomt over van alles wat er nog te halen valt uit je samenwerking als team, bijvoorbeeld een hoge mate van verbinding, heldere communicatie in een positieve sfeer die inspirerend, motiverend en bemoedigend is. Je verlangt ernaar dat faalmomenten leermomenten kunnen worden in jouw team en dat ieder tot zijn recht komt. Een team waar effectief gewerkt wordt aan de missie van je bedrijf, groep of stichting.

Redwoods People Services biedt trainingen op maat aan. Na een intake ontwerpen wij een teamtraining gericht op jouw gewenste leerdoelen.

 

Trainingen uitgevoerd in opdracht van o.a.:

 • ZOA
 • Compassion
 • EVA
 • ‘s Heeren Loo
 • Rafaël Nederland / Multiply
 • Soul Survivor
 • Opwekking
 • VPE
 • YMCA
 • Rafaëlgemeente Almere
 • Christengemeente Joshua
 • Phoneo
 • Evangelische kerk Hoop, Dongen
 • Rapha Zorg
 • CHE
 • Hadassa Hoeve
 • CBMC 

Coaching

Je weet ongeveer waar je heen wilt, maar het lukt je alleen niet om de nodige stappen te zetten.

Coaching stelt je in staat om op koers te blijven richting je doelen en gaandeweg nieuw gedrag te ontwikkelen.

Je krijgt inzicht in jezelf en de situatie, kijkt je belemmering in de ogen en overwint je angst. Je wordt begeleid in het nemen van stappen en je leert vanuit je kracht en kwaliteiten optimaal te functioneren.

Het coaching traject kan in verschillende settingen plaatsvinden. In de natuur -wel of niet gecombineerd met sport-, op de werkvloer, thuis, in het klooster, op de sportschool. Jij bepaalt de setting waarin je het makkelijkst kan leren. Een combinatie van settingen kan helpen om geest, ziel en lichaam te integreren.

Veel voorkomende onderwerpen voor coaching:

 • Functioneren in het team
 • Conflicthantering
 • Verbeteren van sociale competenties
 • Rolhantering
 • Persoonlijke levensproblematiek
 • Communicatie
 • Timemanagement
 • Draaglast en draagkracht
 • Emotionele regulatie

Coachingtrajecten uitgevoerd in opdracht van o.a.:

 • EO
 • ZOA
 • PON Automobielhandel
 • Gemeente Rotterdam
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Woon en Zorg Centrum Humanitas
 • CGK (Christelijke Gereformeerde kerk Zwolle)
 • Belastingdienst
 • Kemira Rotterdam BV
 • Linco Food Systems BV
 • New Roadz BV 
 • Rafa Zorg
 • SIZA
 • Zorg Samen Driestroomhuis
 • Shelterzorg

Therapie

Heb je soms geen idee hoe je verder moet…?

Op zo’n moment kan het behulpzaam zijn als je iemand naast je hebt die met je mee kijkt en die je helpt om weer vooruit te komen.

Psychotherapie stelt je in staat om de teugels van je leven weer in handen te nemen. Een gezonde omgang met emoties, situaties en relaties waar je nu tegen op ziet, wordt dan mogelijk.

Redwoods biedt hulp in de vorm van christelijke psychotherapie, gebaseerd op het bijbels mensbeeld. De Bijbel omschrijft een individu als een eenheid van geest, ziel en lichaam. Wanneer er zich in één van deze gebieden hindernissen of innerlijke conflicten voordoen, verstoren ze een gezond functioneren als persoon. Dit komt tot uiting in je gevoelens, je relaties, je geloofsleven en je lichaam of in het ontbreken van persoonlijke ontwikkeling.

Psychotherapie stelt je in staat om de teugels van je leven weer in handen te nemen. Een gezonde omgang met emoties, situaties en relaties waar je nu tegen op ziet, wordt dan mogelijk.

Tarieven

€ 95 per uur

Vergoeding

Hoe kunt u de kans op vergoeding voor psychotherapie vergroten?

Niet alle ziektekostenverzekeraars vergoeden de behandelingen, verricht door een therapeut werkzaam in de niet-reguliere zorg.

De volgende tips zijn belangrijk om de kans op vergoeding te vergroten:

 • Informeer, voordat u aan therapie begint, eerst bij uw ziektekostenverzekeraar of zij de kosten hiervan vergoeden.
 • Stuur de nota’s altijd in en bewaar een kopie voor uzelf.
 • Redwoods People Services is geregistreerd bij de Vereniging van Integraal Therapeuten en is lid van de Nederlands Associatie voor Psychotherapie. Een groot aantal verzekeraars vergoedt alleen al op grond van deze gegevens. Vermeld dit bij uw verzoek om vergoeding.
 • Op verzoek van de verzekeraar kan ik een behandelplan maken en/of formulier invullen, waarop ik summier aan kan geven waarvoor u in therapie komt en wat evt. de prognose is.
 • In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst van uw gemeente. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden, ook werkenden kunnen hierop een beroep doen.
 • Raadpleeg uw huisarts en/of andere behandelaar en vraag zonodig om een verwijzing.
 • U kunt de gemaakte kosten voor integrale therapie, voor zover u niet voor vergoeding in aanmerking komt, als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte aftrekken.
 • Informeer bij de Arbo-dienst of bedrijfsarts van het bedrijf waar u werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoedt (een deel van) de kosten. Dit betreft dan vooral klachten die met uw werk te maken hebben.

Voor meer informatie over zorgverzekeraars waarbij u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding voor uw therapie kosten kunt u kijken op www.vit-therapeuten.nl onder het kopje vergoeding zorgverzekeraar.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie  en is het tuchtrecht via deze organisatie geregeld (www.nap-psychotherapie.nl).

Supervisie

Als professional in een mensgericht beroep loop je soms tegen jezelf aan. Je weet dat er meer in je zit, maar het komt er niet uit.

In supervisie leer je reflecteren op eigen werkervaringen. Jij leert als supervisant je eigen handelen tegen het licht te houden en de nodige veranderingen aan te brengen. Daardoor verwerf je inzicht in eigen handelen en kun je dit duurzaam verbeteren.

In eerste instantie leer je je denken, voelen en handelen op één lijn te krijgen (de persoonlijke aspecten). Je leert jezelf als persoon optimaal in te zetten in relatie tot de uitoefening van het beroep (de beroepsaspecten). Supervisie beweegt zich dan ook op het snijvlak van jou als persoon in je werk.

Werkwijze:

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur (afhankelijk van een individueel of groepstraject). De sessies vinden meestal om de twee of drie weken plaats.

De supervisant bepaalt wat hij (of zij) in de gesprekken aan de orde wil laten komen aan de hand van de gewenste leerdoelen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:

 • Werken met cliënten
 • Omgang met collega’s
 • Functioneren in teamverband
 • Verandermanagement
 • Eigen manier van leidinggeven of werkuitvoering binnen de organisatie
 • Balans privé/werk
 • Macht en onmacht
 • Perfectionisme
 • Afstand en nabijheid
 • Motivatie
 • Het behouden van je enthousiasme
 • Omgaan met stress

Het initiatief tot supervisie kan uitgaan van een, organisatie, bedrijf, instantie, kerk, opleiding en/of de betreffende supervisant zelf. De opdrachtgever voor de supervisie en de supervisor sluiten met elkaar een inhoudelijke en financiële overeenkomst. In deze overeenkomst zijn het kader voor de supervisie en de inspanningsverplichting van de betrokken partijen wederzijds vastgelegd.

Cris

Cris van Dusseldorp, geboren in 1964 in Nederland, is een pionier en coachend leider. Hij heeft hierin meer dan 25 jaar ervaring. In Nieuw Zeeland, waar hij tien jaar gewoond heeft, richtte hij een rehabilitatiecentrum voor mannen met levensbepalende problemen op. Als directeur gaf hij leiding aan het centrum. Voor zijn terugkeer naar Nederland droeg hij het centrum over aan één van de eerste bewoners die hij gedurende de tien jaar opgeleid en getraind had. Deze organisatie bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds. Dit proces geeft zijn passie weer: de kracht en kwaliteiten in mensen zien en ze begeleiden om hun potentie te verwezenlijken.

Van 2000 tot 2015 was hij voorganger van de kerk ‘Oase Arnhem’. Daarnaast was hij 9 jaar bestuurslid van Rafaël Nederland (een landelijk orgaan van aangesloten kerken), en landelijk coördinator van gemeentestichting en pionieren. Eén van zijn projecten was het opzetten van een mentoring- en trainingstraject voor het opleiden van pioniersteams.

Cris heeft zijn Bachelor Theology in Missiology, is gecertificeerd Groundwork Coach/Trainer, aanvullend getraind EFT-relatietherapeut, LVSC geregistreerde Coach/Supervisor, gecertificeerd integratief coach, integratief therapeut en geregistreerd docent en geregistreerd docent bij CRBKO.

Cris is een ervaren trainer en coach, en een enthousiast en inspirerend spreker. Door zijn rijke levenservaring heeft hij het vermogen om aan te sluiten bij zeer verschillende groepen en praktische handvatten aan te reiken waardoor mensen verder kunnen. Hij werkt graag met mensen op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en professioneel functioneren. Hij katalyseert verandering en zet aan tot beweging. Deze verandering begeleidt hij graag, zodat een gezond groeiklimaat ontstaat waarin verdere ontwikkeling gewaarborgd wordt.

Verder houdt hij enorm van sporten, doet veel aan mountainbiking, racefietsen en squash. Hij is altijd in voor avontuur en het beoefenen van andere sporten.

Michelle

Michelle van Dusseldorp is geboren in Nieuw Zeeland (1963) en woont sinds 2000 in Nederland. Michelle heeft psychologie gestudeerd aan de Massey University in Nieuw Zeeland en Integratieve psychotherapie aan de Nederlands Academie voor Psychotherapie, waar ze haar Europese registratie (ECP European Certificate Pyschotherapy) heeft gehaald. Ze is tevens LVSC geregistreerd supervisor en EFT relatietherapeut en heeft meerdere jaren lesgegeven in psychotherapie en relatietherapie aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam, en bij Stichting Groundwork.

Michelles passie is mensen te zien ontwikkelen en groeien, zodat ze een gezond en betekenisvol leven kunnen leiden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Ze blijft graag op de hoogte van zeer recente ontwikkelingen in de neurowetenschap, traumatheorie, begeleidingskunde en veranderingsmanagement en integreert deze inzichten in haar trainingen en begeleiding van mensen en groepen.

Michelle is een ervaren, boeiend communicator en trainer met het vermogen om aan te sluiten bij zeer verschillende groeperingen. Ze vindt het een uitdaging om complexe dingen simpel en grijpbaar te maken voor de gewone mens zodat ze er wat mee kunnen in hun dagelijks leven.

Vergoedingen

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Je kunt hierover navraag doen bij je zorgverzekeraar aan de hand van mijn registraties. Integratieve psychotherapie valt onder psychosociale therapie.

Hier vind je een overzicht waarin van de meeste zorgverzekeraars is aangegeven in hoeverre ze integratieve psychotherapie vergoeden.

Mochten de kosten niet haalbaar voor je/jullie zijn, neem dan toch contact met mij op, dan kijken we hoe we er samen uit kunnen komen.

Contact

Voor adresinformatie, routebeschrijving, contactformulier of informatie over klacht- en tuchtrecht voor de cliënt, zie de contactpagina.

Contactpagina