Redwoods zijn indrukwekkende bomen. Ze inspireren door hun uitzonderlijke hoogte, grootte, dikte en ouderdom van eeuwen en soms zelfs millennia. Ze zijn erg robuust, want ze worden nauwelijks ziek, zijn tegen vuur bestand, hebben een sterk wortelgestel en doorstaan de stormen van het leven. Er zijn mooie parallellen te trekken tussen een Redwood-boom en de mens.
Redwoods People Services faciliteert en begeleidt mensen bij een verandering die van binnenuit plaatsvindt. Verandering die effect in concentrische cirkels heeft op team, organisatie, bedrijf en netwerk. Vakkundig maatwerk in training, coaching, therapie en supervisie zorgt ervoor dat het optimaal beoogde effect wordt bereikt. Het resultaat is net als een Redwood-boom: indrukwekkend, robuust en tot verdere vruchtbaarheid en groei leidend.

Redwood bomen hebben elkaar nodig.

Hun wortelsystemen zijn in verhouding tot hun hoogte erg oppervlakkig (3 à 4 meter diep). Ze maken heftige stormen, zelfs aardbevingen en bosbranden mee – en toch blijven ze staan. Niets lijkt hen af te schrikken. Hoe blijven deze bomen overeind? Ze staan vaak in bossen bij elkaar. Hun wortelsysteem reikt in de breedte erg ver (20-27 meter), zodat ze zich met elkaar verstrengelen. Ze houden elkaar letterlijk overeind!

Cris

Cris van Dusseldorp, geboren in 1964 in Nederland, is een pionier en coachend leider. Hij heeft hierin meer dan 25 jaar ervaring. In Nieuw Zeeland, waar hij tien jaar gewoond heeft, richtte hij een rehabilitatiecentrum voor mannen met levensbepalende problemen op. Als directeur gaf hij leiding aan het centrum. Voor zijn terugkeer naar Nederland droeg hij het centrum over aan één van de eerste bewoners die hij gedurende de tien jaar opgeleid en getraind had. Deze organisatie bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds. Dit proces geeft zijn passie weer: de kracht en kwaliteiten in mensen zien en ze begeleiden om hun potentie te verwezenlijken.

Van 2000 tot 2015 was hij voorganger van de kerk ‘Oase Arnhem’. Daarnaast was hij 9 jaar bestuurslid van Rafaël Nederland (een landelijk orgaan van aangesloten kerken), en landelijk coördinator van gemeentestichting en pionieren. Eén van zijn projecten was het opzetten van een mentoring- en trainingstraject voor het opleiden van pioniersteams.

Cris heeft zijn Bachelor Theology in Missiology, is gecertificeerd Groundwork Coach/Trainer, aanvullend getraind EFT-relatietherapeut, LVSC geregistreerde Coach/Supervisor, gecertificeerd integratief coach, integratief therapeut en geregistreerd docent en geregistreerd docent bij CRBKO.

Cris is een ervaren trainer en coach, en een enthousiast en inspirerend spreker. Door zijn rijke levenservaring heeft hij het vermogen om aan te sluiten bij zeer verschillende groepen en praktische handvatten aan te reiken waardoor mensen verder kunnen. Hij werkt graag met mensen op het snijvlak van persoonlijke ontwikkeling en professioneel functioneren. Hij katalyseert verandering en zet aan tot beweging. Deze verandering begeleidt hij graag, zodat een gezond groeiklimaat ontstaat waarin verdere ontwikkeling gewaarborgd wordt.

Verder houdt hij enorm van sporten, doet veel aan mountainbiking, racefietsen en squash. Hij is altijd in voor avontuur en het beoefenen van andere sporten.

Michelle

Michelle van Dusseldorp is geboren in Nieuw Zeeland (1963) en woont sinds 2000 in Nederland. Michelle heeft psychologie gestudeerd aan de Massey University in Nieuw Zeeland en Integratieve psychotherapie aan de Nederlands Academie voor Psychotherapie, waar ze haar Europese registratie (ECP European Certificate Pyschotherapy) heeft gehaald. Ze is tevens LVSC geregistreerd supervisor en EFT relatietherapeut en heeft meerdere jaren lesgegeven in psychotherapie en relatietherapie aan de Academie voor Psychotherapie in Amsterdam, en bij Stichting Groundwork.

Michelles passie is mensen te zien ontwikkelen en groeien, zodat ze een gezond en betekenisvol leven kunnen leiden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Ze blijft graag op de hoogte van zeer recente ontwikkelingen in de neurowetenschap, traumatheorie, begeleidingskunde en veranderingsmanagement en integreert deze inzichten in haar trainingen en begeleiding van mensen en groepen.

Michelle is een ervaren, boeiend communicator en trainer met het vermogen om aan te sluiten bij zeer verschillende groeperingen. Ze vindt het een uitdaging om complexe dingen simpel en grijpbaar te maken voor de gewone mens zodat ze er wat mee kunnen in hun dagelijks leven.

Vergoedingen

De kosten voor therapie worden vergoed vanuit het aanvullend pakket dat je hebt bij je zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt sterk per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. Je kunt hierover navraag doen bij je zorgverzekeraar aan de hand van mijn registraties. Integratieve psychotherapie valt onder psychosociale therapie.

Hier vind je een overzicht waarin van de meeste zorgverzekeraars is aangegeven in hoeverre ze integratieve psychotherapie vergoeden.

Mochten de kosten niet haalbaar voor je/jullie zijn, neem dan toch contact met mij op, dan kijken we hoe we er samen uit kunnen komen.

Contact

Voor adresinformatie, routebeschrijving, contactformulier of informatie over klacht- en tuchtrecht voor de cliënt, zie de contactpagina.

Contactpagina